बिक्रम दाइ काम गर्न भारत गएको बेला, श्रीमतीको पेटमा बस्यो क-स्को बच्चा ? गाउँले नै उर्लियपछि, दाङमा (हेर्नुहोस भिडियो)

बिक्रम दाइ काम गर्न भारत गएको बेला, श्रीमतीको पेटमा बस्यो क-स्को बच्चा ? गाउँले नै उर्लियपछि, दाङमा (हेर्नुहोस भिडियो)बिक्रम दाइ काम गर्न भारत गएको बेला, श्रीमतीको पेटमा बस्यो क-स्को बच्चा ? गाउँले नै उर्लियपछि, दाङमा (हेर्नुहोस भिडियो)बिक्रम दाइ काम गर्न भारत गएको बेला, श्रीमतीको पेटमा बस्यो क-स्को बच्चा ? गाउँले नै उर्लियपछि, दाङमा (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *