हातमा समातेको थिएँ आमा सास फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि

हातमा समातेको थिएँ, आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि
हातमा समातेको थिएँ, आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि
हातमा समातेको थिएँ, आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि
हातमा समातेको थिएँ, आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि
हातमा समातेको थिएँ, आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो भन्दै छोरी भक्कानिएपछि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *