दुबईमा अलपत्र परेका छोरा आइपुग्दा एयरपोर्टमै आमा र श्रीमतीको रुवाबासी|अझै दुई छोराको उतै बिजोग|

तिर्भुवन बिमन इस्तल बाट दिन मा हजारोउ सन्ख्यमा यूबहरु बिदेश जने गर्छ। ते मध्य कती युब हरु आफ्नो कमाउने सपना बोकर गको हरु बाकशमा फर्कान्छान भने कती त नेपाल मै थागिन्छ। र कती त पर्देश मा जशो तशो गरी आफ्नो झ्यान बच्चाएअर आफ्नो देश फर्कन सफल हुन्चन।

एशै करममा आज मिन बहादुर लामा जेउ जशले आज भन्दा ८ ९ महिन अगाडि दुबइ जानु भयको थेयो। तर दुबइ मा भनको जस्तो काम रा सलरी न पयपची त्य पायको दु:ख र त्य ४ महिन देखी कम्पनी ले सलरी न देएपची बैदेशिक रोज्गर उधार ले उद्धर गरी नेपाल फर्कयको छ। मिन बहादुर लामा जेउ ले भोक्नु भको दु:ख हरु बुजन र जान्न को लागि तल को भिडियो हेर्नुश।

तिर्भुवन बिमन इस्तल बाट दिन मा हजारोउ सन्ख्यमा यूबहरु बिदेश जने गर्छ। ते मध्य कती युब हरु आफ्नो कमाउने सपना बोकर गको हरु बाकशमा फर्कान्छान भने कती त नेपाल मै थागिन्छ। र कती त पर्देश मा जशो तशो गरी आफ्नो झ्यान बच्चाएअर आफ्नो देश फर्कन सफल हुन्चन।

एशै करममा आज मिन बहादुर लामा जेउ जशले आज भन्दा ८ ९ महिन अगाडि दुबइ जानु भयको थेयो। तर दुबइ मा भनको जस्तो काम रा सलरी न पयपची त्य पायको दु:ख र त्य ४ महिन देखी कम्पनी ले सलरी न देएपची बैदेशिक रोज्गर उधार ले उद्धर गरी नेपाल फर्कयको छ। मिन बहादुर लामा जेउ ले भोक्नु भको दु:ख हरु बुजन र जान्न को लागि तल को भिडियो हेर्नुश।

तिर्भुवन बिमन इस्तल बाट दिन मा हजारोउ सन्ख्यमा यूबहरु बिदेश जने गर्छ। ते मध्य कती युब हरु आफ्नो कमाउने सपना बोकर गको हरु बाकशमा फर्कान्छान भने कती त नेपाल मै थागिन्छ। र कती त पर्देश मा जशो तशो गरी आफ्नो झ्यान बच्चाएअर आफ्नो देश फर्कन सफल हुन्चन।

एशै करममा आज मिन बहादुर लामा जेउ जशले आज भन्दा ८ ९ महिन अगाडि दुबइ जानु भयको थेयो। तर दुबइ मा भनको जस्तो काम रा सलरी न पयपची त्य पायको दु:ख र त्य ४ महिन देखी कम्पनी ले सलरी न देएपची बैदेशिक रोज्गर उधार ले उद्धर गरी नेपाल फर्कयको छ। मिन बहादुर लामा जेउ ले भोक्नु भको दु:ख हरु बुजन र जान्न को लागि तल को भिडियो हेर्नुश।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *