सामाजिक सञ्जाल मा निक्कै भाइरल हाथ मा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटी मा सुत्ने भोखा गरीब लाई सहयोग दिने बहिनी #Givina

सामाजिक सञ्जाल मा निक्कै भाइरल हाथ मा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटी मा सुत्ने भोखा गरीब लाई सहयोग दिने बहिनी #Givina magar उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको यस सहयोगी मन र मानवीय परिचय को सम्मान गर्दछु।तपाईं

जस्तो नारी कमै पाइन्छ संसार मा।सबैले Share गरेर उहाँको यस का लाई सम्मान गरौ🧑‍🤝‍🧑💐💐💞🎂💞 भिडियो हेर्न येहा किलिक गर्नुहोस सामाजिक सञ्जालमा निक्कै भाइरल हातमा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटीमा सुत्ने भोखा

गरीबलाई सहयोग गर्नु हुने #Givina Magar Ji सम्मान गर्दछौ । तपाईं जस्तो व्यक्ति समाजमा कमै मात्र पाइन्छ 💓💓 𝙎𝙋𝙀𝙀𝘾𝙃𝙇𝙀𝙎𝙎 🙏🙏🙏 𝙊𝙉𝙀 𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝙉 𝙘𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙀𝙧𝙜𝙤 𝙡𝙚𝙩’𝙨 𝙩𝙧𝙮 𝙖𝙨 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝙖𝙨 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚

सामाजिक सञ्जाल मा निक्कै भाइरल हाथ मा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटी मा सुत्ने भोखा गरीब लाई सहयोग दिने बहिनी #Givina magar उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको यस सहयोगी मन र मानवीय परिचय को सम्मान गर्दछु।तपाईं

जस्तो नारी कमै पाइन्छ संसार मा।सबैले Share गरेर उहाँको यस का लाई सम्मान गरौ🧑‍🤝‍🧑💐💐💞🎂💞 भिडियो हेर्न येहा किलिक गर्नुहोस सामाजिक सञ्जालमा निक्कै भाइरल हातमा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटीमा सुत्ने भोखा

गरीबलाई सहयोग गर्नु हुने #Givina Magar Ji सम्मान गर्दछौ । तपाईं जस्तो व्यक्ति समाजमा कमै मात्र पाइन्छ 💓💓 𝙎𝙋𝙀𝙀𝘾𝙃𝙇𝙀𝙎𝙎 🙏🙏🙏 𝙊𝙉𝙀 𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝙉 𝙘𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙀𝙧𝙜𝙤 𝙡𝙚𝙩’𝙨 𝙩𝙧𝙮 𝙖𝙨 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝙖𝙨 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *