कुखुरा फार्ममा मुसाले यस्तो गर्नसक्छ ! भक्तपुरमा आगो लागेर २९ सय कुखुरा मरे,क्षणभरमै लाखौं डढ्यो

कुखुरा फार्ममा मुसाले यस्तो गर्नसक्छ !भक्तपुरमा आ’ गो लागेर २९ सय कुखुरा म’ रे,क्षणभरमै लाखौं ड’ढ्यो
कुखुरा फार्ममा मुसाले यस्तो गर्नसक्छ !भक्तपुरमा आ’ गो लागेर २९ सय कुखुरा म’ रे,क्षणभरमै लाखौं ड’ढ्यो
कुखुरा फार्ममा मुसाले यस्तो गर्नसक्छ !भक्तपुरमा आ’ गो लागेर २९ सय कुखुरा म’ रे,क्षणभरमै लाखौं ड’ढ्यो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *