इलाम पिपलबोटेका 83 बर्सिय मित्रलाल भट्टराई ले बिवाह गरे

इलाम । इलाम पिपलबोटेका 83 बर्सिय मित्रलाल भट्टराई बाजेले आज बेहुली लियका छन बधाई छ ।

इलाम । इलाम पिपलबोटेका 83 बर्सिय मित्रलाल भट्टराई बाजेले आज बेहुली लियका छन बधाई छ ।

मान्छे बूढो भएँ पनि मन बूढो हुदैन भन्ने कुरा समाज लाइ बाजे ले उदारण दिएका छ्न । उनि हरुको फोटो सामाजिक संजाल मा भारल भएको छ ।

मान्छे बूढो भएँ पनि मन बूढो हुदैन भन्ने कुरा समाज लाइ बाजे ले उदारण दिएका छ्न । उनि हरुको फोटो सामाजिक संजाल मा भारल भएको छ ।

मान्छे बूढो भएँ पनि मन बूढो हुदैन भन्ने कुरा समाज लाइ बाजे ले उदारण दिएका छ्न । उनि हरुको फोटो सामाजिक संजाल मा भारल भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *